Kavrama ve Üretim olmak üzere 2 temel bölümden oluşan TİDYeS, toplam 150 dakikadır. Kavrama bölümü 11 türde toplam 52 sorudan oluşmaktadır. Video tabanlı olarak hazırlanan tüm sorular çoktan seçmeli özellik taşımaktadır. Kavrama bölümü, adayın dil performansını gözeterek soru havuzundan bir sonraki en uygun soruyu seçmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle sınava giren her aday, sınavda gösterdiği performansa göre farklı düzeydeki sorularla karşılaşmaktadır.  Kavrama bölümündeki sorulardan en fazla 8 tanesi deneme türü sorulardır. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez. Soruların güçlük ve ayırt edicilik özelliklerini tespit amacıyla sorulan fakat değerlendirme aşamasında puanlama dışı bırakılan sorulardır. Deneme sorularına ilişkin bilgi ve belgeler sınav sonrasında bir surette açıklanmaz ve paylaşılmaz.

Üretim bölümü ise adayın Türk İşaret Dili üretim becerisini farklı düzeylerde ölçmeyi planlayan 8 farklı görevden oluşmaktadır. Adaydan verilen üretim görevini, bilgisayar kamerasını kullanarak gerçekleştirmesi beklenir.

Bölüm Sayısı Soru/Görev
Kavrama 52 Sözcük Anlamı Soruları
Sözcük – Yakın Anlam Eşleme Soruları
Dilbilgisi Soruları
Paragraf Tamamlama Soruları
Paragrafın Konusu Soruları
Resimli Paragraf Soruları
Resim Tanımlama Soruları
Hikaye Sıralama Soruları
Resim Eşleme Soruları
TİD-Türkçe Çeviri Soruları
Diyalog Tamamlama Soruları
Üretim 8 Resim Betimleme Görevi
Olay Betimleme Görevi
Tanıtma Görevi
Hikaye Üretme Görevi
Tartışma Görevi
Öneri Görevi
Karşılaştırma ve Değerlendirme Görevi
Planlama Görevi