Kavrama Bölümü – Soruların İçerikleri ve Örnek Sorular

Sözcük Anlamı Soruları (5 Soru)
Sınavın ilk 5 sorusunda, size verilen videoda hangi sözcüğün anlatıldığını bulmanız istenir. Bu sorular doğrudan sözcük anlamı bilgisini ölçmektedir.

Sözcük – Yakın Anlam Eşleme Soruları (5 Soru)
Sınavın 6-10. sorularında, size video şeklinde verilen sözcüğe anlamca en yakın olan sözcüğü seçmeniz istenir. Bu sorular doğrudan sözcük bilgisini ölçmektedir.

Dilbilgisi Soruları (5 Soru)
Sınavın 11-15. sorularında, size video şeklinde verilen cümlelerden hangisinin dilbilgisi açısından bozuk olduğunu bulmanız istenir. Dilbilgisi soruları soru tümceleri, olumsuzluk, uyum, sınıflandırıcı (classifier) gibi konuları içermektedir.

Paragraf Tamamlama Soruları (4 Soru)
Sınavın 16-19. sorularında, son bölümü çıkarılmış video şeklinde paragraf bulunur ve bu paragrafın anlatım bütünlüğü sağlayan cümleyi bulmanız istenir.

Paragrafın Konusu Soruları (4 Soru)
Sınavın 20-23. sorularında, size video şeklinde verilen paragrafın en uygun konusunu bulmanız istenir.

 

Resimli Paragraf Soruları (9 Soru)
Sınavın 24-26, 27-29 ve 30-32. sorularında size video şeklinde üç paragraf verilerek, paragrafın içinde geçen kavramları ya da nesneleri verilen resimler arasından seçmeniz istenir.

Resim Tanımlama Soruları (4 Soru)
Sınavın 33-36. sorularında, size video şeklinde verilen metin göz önünde bulundurarak en uygun resmi seçmeniz istenir.

 

Hikaye Sıralama Soruları (3 Soru)
Sınavın 37-39. sorularında, size video şeklinde verilen hikayeyi göz önünde bulundurarak resimleri uygun şekilde sıralamanız istenir.

Resim Eşleme Soruları (3 Soru)
Sınavın 40-42. sorularında, size video şeklinde verilen 5 farklı paragrafı bulunur ve bu paragrafları resimlerle eşleştirmeniz istenir.

TİD-Türkçe Çeviri Soruları (5 Soru)
Sınavın 43-47. sorularında, size video şeklinde hazırlanmış Türk İşaret Dili metni verilerek doğru ve tam Türkçe çevirisini bulmanız istenir.

Diyalog Tamamlama Soruları (5 Soru)
Sınavın 48-52. sorularında, size video şeklinde hazırlanmış 5 adet karşılıklı diyalog verilerek, diyaloğun boş bırakılan kısmına uygun düşen ifadeyi seçmeniz istenir.


Üretim Bölümü – Görevlerin İçerikleri ve Örnek Görevler

 Resim Betimleme Görevi (1 Görev)
Sınavın ilk görevinde, size oturma odası, kafe, ofis gibi bir mekanın resmi verilir. O mekanda bulunan nesneleri “konum”, “ebat”, “şekil”, “mekanda kapladığı boyut” gibi özellikleri gözeterek 60 saniye içinde, detaylı bir şekilde Türk İşaret Dilinde anlatmanız istenir. Nesnelerin birbirine göre sağ-sol, ön-arka, alt-üst ilişkilerini uygun biçimde betimlemeniz beklenir.

Olay Betimleme Görevi (1 Görev)
Sınavın 2. görevinde, size “yürümek”, “sohbet etmek” gibi en az 3 farklı olayın, farklı kişiler tarafından gerçekleştiği bir resim verilir. Resimde bulunan olayları kimlerin gerçekleştirdiği, olayın nasıl gerçekleştiği gibi bilgileri 60 saniye içinde, detaylı bir şekilde Türk İşaret Dilinde anlatmanız istenir. Belirtilen olayları farklı sözcükler kullanarak anlatmanız beklenir.

 Tanıtma Görevi (1 Görev)
Sınavın 3. görevinde, size “en çok özlediğiniz kişi”, “en fazla beğendiğiniz turistik yer” gibi bir tanıtma görevi verilir. Neden öyle düştüğünüzü, örnekler vererek 60 saniye içinde, detaylı bir şekilde anlatmanız istenir. Tanıtma görevinde farklı sözcükler kullanarak örneklendirmeniz istenir.

Hikaye Üretim Görevi (1 Görev)
Sınavın 4. görevinde, size aynı kişilerin farklı eylemler yaptığı 3 resim verilir. Bu resimleri gözeterek 60 saniye içinde, Türk İşaret Dilinde bir hikaye üretmeniz istenir. Ürettiğiniz hikayenin verilen resimlerle tutarlı olması ve hikayenin bir bütünlük içinde bulunması istenir.

Tartışma Görevi (1 Görev)
Sınavın 5. görevinde, size “büyük şehirde yaşamak” gibi, hem olumlu hem de olumsuz yönleri olabilecek bir yargı verilir. Bu yargı hakkında olabilecek görüşleri 90 saniye içinde, detaylı bir şekilde, Türk İşaret Dilinde tartışmanız istenir. Tartışmanızın, hem olumlu hem de olumsuz görüşleri sunması, örneklerle desteklenmesi ve nedenlerini açıklaması beklenir.

Öneri Görevi (1 Görev)
Sınavın 6. görevinde, size öneri yapabileceğiz bir durum veya problem verilir. Verilen durumu ya da problemi gözeterek çözüm önerilerinizi 90 saniye içinde, detaylı bir şekilde Türk İşaret Dilinde anlatmanız istenir. Bu önerinizin ne sağlayacağını örneklerle desteklemeniz beklenir.

Karşılaştırma ve Değerlendirme Görevi (1 Görev)
Sınavın 7. görevinde, size karşılaştırma ve değerlendirme yapabileceğiniz 3 farklı konu verilir. Verilen bu konulardan sadece birini seçerek 90 saniye içinde, detaylı bir şekilde Türk İşaret Dilinde karşılaştırma ve değerlendirme yapmanız istenir. Bu karşılaştırma ve değerlendirmenizi örneklerle destekleyip çok boyutlu şekilde anlatmanız beklenir.

Planlama Görevi (1 Görev)
Sınavın 8. görevinde, size “emeklilik sonrası hayat”, “yaz tatili” gibi planlama yapabileceğiz 1 konu verilir. Verilen konuyu gözeterek neler yapmayı planladığınızı 90 saniye içinde, detaylı bir şekilde Türk İşaret Dilinde anlatmanız istenir. Planlarınızı detaylandırarak anlatmanız beklenir.