Sınav Hakkında

TİDYeS nedir? TİDYeS, Türk İşaret Dilini yeterliliğini hem kavrama hem de üretim boyutunda ölçen bilgisayar tabanlı bir sınavdır.
Bireyselleştirilmiş bilgisayarlı test nedir? Bireyselleştirilmiş Bilgisayarlı Test (Computerized Adaptive Test – CAT), bireyin düzeyine uygun olmayan maddelerde adayın gereksiz yere zaman harcamasına ve dikkat kaybına engel olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca adayın rastgele yanıt verme ihtimalini ve düzeyinin çok altında veya çok üstünde maddelerle karşılaşmasını önlemeyi amaçlamaktadır. En büyük avantajı, bireyin yeteneğine adapte edilmiş maddelerin havuzdan seçilip sorulması sayesinde yeteneğin ölçülmesinde daha güvenilir sonuçlar vermesidir.
Sınav nerede yapılmaktadır? TİDYeS, Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi binasında (Ankara) gerçekleşmektedir Detaylı bilgi için http://asym.ankara.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
Sınav ne zaman yapılmaktadır? TİDYeS’in yılda 4 kez yapılması planlanmaktadır fakat yeterli talep doğrultusunda bu sayı artabilmektedir.
Sınava kimler katılabilir? Türk İşaret Dili yeterliliğini ölçmek isteyen herkes sınava katılabilir. Sınava katılmak için herhangi bir mezuniyet şartı aranmamaktadır. Ayrıca sınava katılmak için herhangi bir kurumdan alınan sertifikaya, katılım belgesine vb. gerek yoktur.
Sınava tekrar girebilir miyim? Adaylar 20 gün içerisinde sadece 1 kez sınava girebilir.
Diğer sınavlar yerine neden TİDYeS’i tercih etmeliyim? Türk İşaret Dili dil düzeyini hem kavrama hem de üretim boyutunda ölçen bilgisayar tabanlı tek sınavdır. Dil düzeylerini en doğru şekilde belirlemektedir. Değerlendirme süreci en adil ve ön yargısız sınavdır. İşaret dillerinin özellikleri gözetilerek oluşturulmuş özel bir sınavdır. En çok kabul edilen Türk İşaret Dili sınavıdır.

Sınav Bölümü

Kavrama bölümü içeriği nasıldır? Kavrama bölümü, 11 farklı türde hazırlanana çoktan seçmeli 52 soruyu barındırmaktadır. Tüm sorular video şeklinde hazırlanmıştır. Sınava giren adayların verdikleri yanıtlara göre bir sonraki soru daha zor ya da daha kolay olmaktadır. Bu nedenle tüm adaylar birbirinden bağımsız şekilde, havuzdan seçilmiş sorularla karşılaşmaktadır.
Üretim bölümü içeriği nasıldır? Üretim bölümü, adayın Türk İşaret Dili üretim (konuşma) becerisini farklı boyutlarda ölçen 8 farklı görevi barındırmaktadır. Özel olarak hazırlanarak video kayıt sistemini kullanarak aday, cevabını bilgisayar kamerası aracılığıyla kaydetmektedir.
Üretim bölümündeki yanıtlarım nasıl puanlanıyor? Üretim bölümünde verdiğiniz yanıtlar, sadece anadili Türk İşaret Dili olan ve alanında uzman eğitmenler/tercümanlar tarafından değerlendirilmektedir. Yanıtlarınız birden çok değerlendirici tarafından bağımsız şekilde incelenmektedir.
Üretim bölümündeki puanlama ölçütleri nelerdir? Üretim bölümünde verdiğiniz yanıtlar, İşaret Dilleri İçin Ortak Başvuru Metninin beceri düzeyleri temel alınarak 4 temel türde değerlendirilmektedir: (1) Akıcılık ve Tutarlılık, (2) Sözcük Bilgisi, (3) Dilbigisi ve (4) Sesletim.  İlgili Dereceli Puanlama Anahtarının kamuoyuna açık “sınırlı” sürümüne buradan erişebilirsiniz.

Sınav Günü

Sınavın uzunluğu ne kadardır? Sınavın toplam süresi 150 dakikadır. Bu süreye sınavın Kavrama ve Üretim bölümleri dâhildir.
Sınav merkezine yanımda ne getirebilirim? Sınava girerken yanınızda bulundurmayacağız nesneler için “Sınav Uygulama Kılavuzunu” detaylı şekilde okumanız gerekmektedir.
Sınava kendi bilgisayarımla mı gireceğim? Sınav ASYM’nin özel bilgisayarları ve bilgisayar kameraları ile gerçekleşmektedir. Sınava gelirken bilgisayar veya bilgisayar kamerası getirmenize gerek yoktur.
Sınav sırasında not alabilir miyim? Sınav sürecince not almanıza izin verilmemektedir.
Sınav için kamerayı ayarlamam gerekiyor mu? Üretim bölümündeki görevleri yanıtlarken kullanacağınız kameralar sınav öncesinde size en uygun açıda ve uzaklıkta hazırlanacaktır. Eğer kamerayla ilgili beklenmeyen bir durumla karşılaşırsanız sınav öncesinde sınav gözetmeninden yardım talep etmelisiniz.
Sınav sırasında ara verebilir miyim? Sınav sürecinde tuvalet ihtiyacı vb. nedenlerden dolayı ara verme olanağınız bulunmamaktadır.
Sınav sırasında teknik problemle karşılaşırsam ne yapmalıyım? Sınavdaki olası teknik problemleri minimuma indirilmek için birçok koruma programı hazırlanmıştır. Buna karşın eğer teknik bir problemle karşılaşırsanız hiçbir şey yapmadan sınav gözetmenine haber vermelisiniz.

Sınav Sonuç Belgesi

TİDYeS puanı nasıldır? TİDYeS’te, Kavrama ve Üretim becerisi alanında puan verilir. Ayrıca ikisini içeren toplam puan verilir:
Kavrama 0-50
Üretim 0-50
Toplam Puan: 0-100
Toplam puan 2 temel beceri puanının toplamıdır.
Sınav sonuç belgemde ne olur? TİDYeS sonuç belgesi üç farklı puanı içermektedir. Kavrama bölümü puanınız, bu bölümdeki doğru yanıtlarınıza göre hesaplanmaktadır. Üretim bölümündeki puanınız ise Türk İşaret Dili üretim performansınıza göre hesaplanmaktadır. Toplam puanınız ise her iki bölümden aldığınız toplam puanı gösterir.
Sınav sonuç belgemi nasıl ve ne zaman alabilirim? Sınav sonucunuzu, sınavdan sonraki en geç 10 gün içerisinde https://aday.ankara.edu.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuç puanım ne kadar süreyle geçerlidir? TİDYeS puanınızın geçerlilik süresi 5 yıldır.
TİDYeS’in  İşaret Dilleri İçin Avrupa Ortak Çerçeve Seviyelerine eşdeğerliliği nedir? İşaret Dilleri İçin Avrupa Ortak Çerçeve Seviyeleri ile Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYeS)’nın arasında belirtilen eşdeğerlilik şu şekildedir: